روند ایجاد سوپرماركت ها و فروشگاه های زنجیره ای در ایران

1396/8/22 3:30:0   دوشنبه
مقایسه ای از سهم بازار هایپرماركت ها و سوپرماركت های كوچك و تمایل خریداران به خرید موادغذایی به صورت آنلاین و حضوری